Akcjonariusze:
Adam Tyrakowski – 53.090 akcji imiennych serii A po 100,00 zł
Stanisław Tyrakowski – 100 akcji imiennych serii B po 100,00 zł
Ewemar Sp. z o.o. – 5.910 akcji imiennych serii A po 100,00 zł

Rada Nadzorcza:
Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Magdalena Tyrakowska
Członek Rady Nadzorczej – Piotr Wujczak
Członek Rady Nadzorczej – Monika Chlasta-Mencel

Zarząd:
Członek Zarządu – Adam Tyrakowski
Członek Zarządu – Mariusz Pawłowski
Członek Zarządu – Krzysztof Pogoda
Firma nie posiada prezesa zarządu.

Sposób reprezentowania Spółki:
Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania Spółki uprawnieni są: członek Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Prokurentem.

Brak wyników.
Brak wyników.
Brak wyników.