W Licheniu Starym w dniach 15 – 17 czerwca 2021 r. zostało zorganizowane szkolenie dla Kierowników Detalicznych.