Administrator. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A z siedzibą przy ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186911, posługująca się numerem NIP 621 168 56 76 (Spółka).

Zakres danych. Spółka przetwarza dane osobowe podane w formularzu w zakresie: imię, adres e-mail, numer telefonu.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Każda osoba może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Spółki w formie tradycyjnej na adres siedziby Spółki, tj. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą przy ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@at-krotoszyn.pl.

Cele i podstawa przetwarzania. Dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia kontaktu w odpowiedzi na prośbę o kontakt pozostawioną przez Państwa na stronie internetowej Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania. Dane możemy przetwarzać przez okres niezbędny do podjęcia kontaktu.

Pouczenie o prawach. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Dobrowolność podania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia kontaktu w odpowiedzi na Państwa prośbę w tym zakresie.