Klauzula informacyjna

Jak przetwarzamy Państwa dane?  (Obowiązek informacyjny)

Zakres danych. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce pracy), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego).

Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Rawickiej 54, 63-700 Krotoszyn wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186911, posługująca się numerem NIP 621 168 56 76 („Spółka”).

Kontakt z inspektorem ochrony danych Spółki. Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Spółki w formie tradycyjnej na adres siedziby Spółki,
tj. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Zacisze 2, 63-700 Krotoszyn z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@at-krotoszyn.pl.

Cele i podstawa przetwarzania. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Spółką, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),RODO”).

Odbiorcy danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: firmy współpracujące w zakresie usług IT, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, consultingowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania. Dane przetwarzane możemy przetwarzać przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Pouczenie o prawach. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym
z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Dobrowolność podania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.