E-aplikacja

  Imię (wymagane):

  Nazwisko (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Numer telefonu:

  Województwo:

  Miejsce pracy – Oddział w P.H. A-T S.A. (wymagane):

  Numer referencyjny ogłoszenia:

  Jakim stanowiskiem jest Pan/Pani zainteresowany/a (wymagane):

  CV (plik .PDF):

  List motywacyjny (plik .PDF):

  Informacje dodatkowe:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska pracy w Przedsiębiorstwie Handlowym A-T S.A.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186911, posługującą się numerem NIP 621 168 56 76 („Spółka”).

  W związku ze złożeniem przez Państwa dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy w Spółce, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

  - wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracy w Spółce (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO” – w zakresie przetwarzania danych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a RODO – w zakresie przetwarzania danych w zakresie szerszym niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa);

  - wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowiska pracy w Spółce (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.