Podejmij Współpracę B2B z Firmą P.H. A-T S.A.

 • Korzystanie z lepszych cen zakupu,
 • Możliwość złożenia zamówienia w dowolnym momencie – korzystanie z naszego systemu zamawiania towaru, w którym widać dostępność towaru,
 • Generowanie większych zysków,
 • Atrakcyjny termin płatności,
 • Wyższy kredyt kupiecki – lepiej zatowarowany sklep,
 • Umocnienie pozycji na lokalnym rynku detalicznym,
 • Możliwość korzystania ze szkoleń producenckich,
 • Brak minimum zamówienia i codzienne dostawy,
 • Dostępność towarów sezonowych,
 • Korzystanie z działu przetargowego,
 • Dostępność do 50 tys. indeksów towarowych.
Więcej informacji można otrzymać kontaktując się z Panią Moniką Marciniak pod numerem telefonu: 508 036 805.